Kılıçlıin


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

323 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kılıçlıin; kaynak konumlu; fosil-yarı aktif bir mağaradır. Başlangıçta kuzey-güney yönünde gelişen; son bölümde doğuya dönen mağaranın girişe göre en yüksek noktası +9 m; son noktası ise -8 metredir. Buna göre 17 metrelik bir kireçtaşı kalınlığı içinde gelişen mağaranın girişi; yüzeyden 15 m yukardadır. Başlangıçta düzgün bir galeri şeklinde gelişen ve tabanı kum; çakıl ve bloklarla kaplı olan Kılıçlıin; orta kesimlerde 49 metreye kadar yükselir. Daha sonra belirgin bir eğimle alçalarak; - 8 metredeki bir sifonla sona erer. Bu bölümün tabanında; derinliği yer yer 4 metreyi bulan çok sayıda doğal kuyu yer alır. Genişliği 1-5 m; tavan yüksekliği ise 1-12 metreler arasında değişen mağaranın bazı bölümlerinde sarkıt; dikit; sütun; duvar damlataşı ve damlataş havuzları yer alır. Damlataş havuzlarının gelişim yönleri; yeraltı suyunun hareketine göre mağaranın birinci bölümünde girişe (kuzeye); son bölümde ise günümüzdeki hareket yönüne uygun olarak doğuya doğrudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok