Kırımsa Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

16 m.

Uzunluk:

22 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Aptiyen yaşlı kireçtaşları içinde meydana gelmiştir. Oluşumunda kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir fay etkili olmuştur. Düden; vadoz zonda bulunan yağışlı dönemler dışında tümüyle kuru bir mağaradır. Buna karşılık; düdenin batısındaki küçük dere ile gelen yüzey suları; içerde kısa zamanda kaybolmaktadır. Bu suların; Kızılelma Mağarası'nın aktif koluna dahil olduğu sanılmaktadır.

Notlar:

Zonguldak-Kilimli-Gelik-Ayiçi-Esenli-Kokurdan Köyü yolu mağaranın 150 m güneyinden geçer. Kızılelma Mağarası'nın 1.5 km kuzeydoğusunda bulunan Kırımsa Düdeni; Esenli Düdeni'nin 500 m kuzeydoğusunda yer alır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizimiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok