Kırkin


Tipi:

Doğal

Derinlik:

13 m.

Uzunluk:

80 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada büyük bir yarasa popülasyonu mevcuttur [Nazik-Törk 2004].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

2004 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Kırkin Mağarası, Üst Jura Ğ Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir. Bu yapı ise Eosen yaşlı çakıl ve kumtaşları, kısmen de Kretase yaşlı ofiyolitik melanj ile çevrelenmiştir. Çekerek ırmağı tarafından derin bir şekilde yarılarak parçalanan bu bölgede kanyon görünümlü vadiler mevcuttur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok