Kıyıköy (Ahmet Şener)

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

365 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın en karakteristik yaşam formunu mağara kelebekleri ve yarasalar oluşturmaktadır. Yarasalar küçük bir grup halinde giriş kısmında yaşarken, kırmızı ve kahverengi kelebekler mağaranın tüm bölgelerine dağılmıştır. Yaz dönemi araştırmasında mağarada yuva yapan Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii ve Rhinolophus euryale türü yarasalar tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma boyunca rastlanan tek Myotis emarginatus türü de bu mağarada kaydedilmiştir. İlk defa tespit edilen Porrhomma conv

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kıyıköy Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin içerisinde Eosen kireçtaşları kontağına yakın bir noktada; Eosen içinde gelişmiştir. Vadi tabanından 25 m yukarıda kalan mağara; fosil-yarı aktiftir. Büyük bir bölümü kuru olan mağaranın; orta kesimlerinden itibaren tavan ve yan duvarlardan damlayan ve sızan sular küçük bir yeraltı deresi oluşturmuşlardır. Geriye doğru akan bu sular; yer yer küçük sığ gölcükler meydana getirmektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok