Kızılağaç

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

27 m.

Uzunluk:

205 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Kızılağaç Mağarası'nın zemininde arkeolojik kalıntıya rastlanmamıştır. Mağaranın en karakteristik yaşam formunu yumuşakçalar ve salyangozlar oluşturmaktadır. Giriş kısmında yoğun olan bu canlıların dışında mağaranın diğer bazı kısımlarında yarasalara rastlanmıştır [Nazik et al. 1998a:64-67]. Yarasa kolonisi olmasa da dört tür yarasanın tespit edildiği mağarada omurgasızların çeşitliliği yüksektir. Mağaradan Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Insecta, Entognatha and Gastropoda Classes türlerinde ço

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mağara çevresi; Istranca Masifi'ne ait gnays ve şistler ile Eosen killi-kumlu kireçtaşları ve Pliyosen kil; kum ve çakıllarından meydana gelmiştir. Mağara; gnayslar üzerine gelen Eosen killi-kumlu kireçtaşlarında gelişmiştir. Gnayslar; kireçtaşları için karst taban düzeyi konumundadır. Mağaranın yan galerisi ve ana galerisinin son bölümünde derinliği 0.5-1 m'lerde olan gölcükler; mağaranın değişik bölümlerinde damlataş birikimleri görülür. Duvar ve örtü damlataşlarıyla; sarkıt; dikit; sütun ve damlataş havuzlarında oluşan bu şekiller canlılıklarını korumaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok