Kızılalan Düdeni (Kızalan Düdeni, Koroş Düdeni)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

55 m.

Uzunluk:

78 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: 1992 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

: Kızılalan Polye'sinin güneydoğu kenarında yer alır. Yüzeyden kapalı bir havza durumunda olan Kızılalan Polyesi; Kızılalan Mağarası ile yeraltından dış drenaja bağlanır. Mağaraya giren sular 2.5 km doğuda bulunan aynı faya bağlı bulunan Uçukdere Düdeni Mağarası'ndan açığa çıkar. Bu iki mağara arasında 90 m'lik yükselti farkı vardır. 19 m'lik bir inişten sonra tabana ulaşılmaktadır. Mağara burada iki kola ayrılmakta; birinci kol yaklaşık 10 m; ikinci ise 25 m devam etmektedir. Mağaranın içinde tavandan düşme iri blok ve dışarıdan gelme çakıl ve molozlar bulunmaktadır. Son bölümdeki salon ise çamurla kaplıdır. Soğuk ve nemli bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok