Kızılcık


Tipi:

Doğal

Derinlik:

18.5 m.

Uzunluk:

619 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Soğuk ve nemli bir mağara olan Kızılcık'da yoğun bir canlı topluluğu yoktur. Ancak orta kesimlerde bol miktarda; siyah renkli örümceklere rastlanmıştır. Arı büyüklüğünde olan bu örümcekler; fazla hareketli değildirler. Bunların yanısıra girişe yakın yan girintilerde seyrek olarak yarasalar yer alır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağaranın yer aldığı KB-GD veya doğu-batı yönlü bir fay üzerinde gelişen ve ortalama 100-200 metreler arasında uzanan plato karakterli yüzey; yaşlı kumtaşı; çakıltaşı ve çamurtaşından oluşan Çakraz Formasyonu ile yaşlı; son derece karstik kireçtaşı seviyeleri olan Akveren Formasyonu üzerinde gelişmiştir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Menderesler çizerek uzanan bir profili olan ve yatay uzanımlı kireçtaşı tabakalarına ve çatlak sistemine uygun şekli olan mağara; kuzey-güney veya KB-GD yönünde gelişmiştir. Yüzeyden kapalı geniş bir alanın suların drene eden kaynak konumlu yarı aktif bir mağaradır. Genişliği 1-8 m; tavan yüksekliği 0;5-10 metreler arasında değişen bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok