Kızılerik


Tipi:

Doğal

Derinlik:

36 m.

Uzunluk:

734 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasaya rastlanmıştır [Nazik-Törk 2008].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Mağara, 2008 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Bölge oldukça farklı birliklerin yan yana ve üst üste geldiği, karmaşık bir jeolojik yapıya sahiptir. Bölgede bulunan kireçtaşları geçirimsiz kayalarla çevrelenmiş oldukları için kontak noktalarında uzun mağaralar oluşmuştur. Kızılerik Mağarası bu yapı içinde, Jura Ğ Kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. Düden konumunda olan Kızılerik Mağarası'nın üst kısmı yatay ve fosil, daha derin olan alt kısmı ise aktiftir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok