Kızlar Sarayı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

16 m.

Uzunluk:

44 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1980 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Mağara; Trias yaşlı çok kırıklı kristalize kireçtaşları içinde; kabaca doğu-batı doğrultusunda muhtemelen bir kırık boyunca gelişmiştir. Mağaranın sonuna doğru sarkıt; dikit ve sütunlar mevcuttur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok