Koca


Tipi:

Doğal

Derinlik:

2 m.

Uzunluk:

47 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada yer yer mağara sinekleri vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Koca 2 Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik milonitik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Mağaranın iki girişi vardır. Bu iki giriş birbirine göre 8.5 m yükselti farkına sahiptir. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğu için bütün mevsimler kurudur.

Notlar:

Ergene Deresi'nin sağ yamacında yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinde bulunan Kavacık Köyü'nden 15 dakikalık yürüyüşle; eski Kavacık değirmenlerinin hemen üzerindeki mağaraya ulaşılır. 1500 m güneybatısında Horataşı ve Küçük Kalaslı Mağaraları yer alır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok