Kocain


Tipi:

Doğal

Derinlik:

20 m.

Uzunluk:

152 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

: Mağarada büyük bir yarasa popülasyonu vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Kocain Mağarası 1980 yılında MTA tarafından araştırılmış ve haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

: Mağara; Triyas yaşlı mermerler içinde; tektonik bakımdan zayıf bir zondadır. Derenin sarp yamacında bulunan Kocain; girişten sonra yumuşak bir meyille; teknik malzeme kullanılmasına gerek vermeksizin -20 m'ye iner. Mağaranın orta kesiminde tavanda kaya blokları göze çarpar;son kısımlarında ise dikit; sarkıt ve sütunlar oluşmuştur. Tamamen fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok