Kocain


Tipi:

Doğal

Derinlik:

20 m.

Uzunluk:

152 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içinde çok sayıda yarasa vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından1980 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Trias yaşlı mermerler içinde; tektonik bakımdan zayıf bir zonda oluşmuştur. Mağaranın sonuna doğru duvar travertenleri; sarkıt; dikit ve sütunlar gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok