Koçak


Tipi:

Doğal + İnsan Yapısı

Derinlik:

-

Uzunluk:

27 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Triyas yaşlı çamurtaşı-kumtaşı içinde yatay olarak kazılmış; yapay bir mağara veya yeraltı şehridir.

Arkeoloji:

Bölgede bu şekilde yapılmış ve günümüze kadar bozulmadan gelmiş başka bir yeraltı şehri yoktur. Bu nedenle arkeolojik önemi vardır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok