Konakaltı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

60 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasa görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından 1982 yılında araştırılmıştır.

Morfoloji:

Antalya travertenleri içinde gelişmiştir. Antalya travertenleri; Kırkgöz kaynaklarından gelen kireçtaşı bol suların çağlayanlar oluşturarak ve daima ileriye doğru büyüyerek çökelmeleri sırasında çağlayanlar altında kalan boşlukların zamanla odacıklar halinde kalan travertenler içinde kalmasıyla gelişmiştir. Mağaranın iki girişi vardır. Bunlardan birisi batıya; diğeri ise doğuya bakmaktadır. Mağaranın doğu salonu tümüyle kaya blokları ile kaplıdır. Buna karşın batı salonu kısmen dikit; sarkıt ve sütunlarla örtülüdür.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok