Köprübaşı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

22 m.

Uzunluk:

249 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın girişindeki geniş salonda yarasalar yaşamaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1991 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Bol kırık ve çatlaklı Malm-Alt Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir. Kırıklı yapı; mağaranın çatallanmasına neden olmuştur. Harşit Çayı tabanına çok yakın olan mağarada damlataş birikimi yoktur. Her mevsim kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok