Korudağ 1


Tipi:

Doğal

Derinlik:

13 m.

Uzunluk:

61 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara çekirgesi; binayaklı ve yarasalar görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kuyu biçiminde iki girişi vardır. Kuru bir mağaradır. Mezozoik yaşlı çok kırıklı dolomitik mermerleri içinde gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok