Körük İni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

54 m.

Uzunluk:

1330 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1966 yılında T. Aygen tarafından bulunmuştur. MTA tarafından 1992 yılında araştırıldığında uzunluk 1330 m; derinlik ise -54 m tespit edilmiştir. Sistemin toplam uzunluğunun ise 1936 m olduğu raporlanmıştır. Sistemin ilk haritası M. Bakalowicz tarafından 1967 yılında çizilmiştir.

Morfoloji:

Travers olan Körükini Mağarası'nın içinden Uzunsu Deresi geçer. Mağaradan çıkan su Değirmen Vadisi'ne; daha sonra da Değirmenini Mağarası'na girmektedir. Tamamıyla aktif olan mağaraya girişlerde; bahar aylarında aşırı suyun oluşturduğu sifonlar ve şelaler nedeniyle tedbirli olunmalıdır. Bu mağara Beyşehir-Hoyran Napları'nın Alt Jura-Kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. Mağaranın genişliği 8-15 m; tavan yüksekliği ise 4-20 m'ler arasında değişmektedir. İçerisinde irili ufaklı çok sayıda göl bulunan mağarada; erimeden çok; suların aşındırması ön plandadır. Yeraltı deresinin taşkın sularının ulaşamadığı yüksek kesimlerde damlataş birikimleri görülmektedir. Genel olarak doğu-batı yönünde gelişen bu ikili mağara sistemi; aradaki çöküntü dolini ile birbirlerinden ayrılmışlardır [Nazik et al. 1993:75-83].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok