Kovantaşı

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

25 m.

Uzunluk:

270 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Orta ana galeride ve yan koldaki büyük salonda gözlenen çok sayıdaki yarasa dışında başka yaşam formuna rastlanmamıştır [Nazik et al. 1998a:60-63]. Üçü ana kolonileri olan Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii ve Rhinolophus euryale olmak üzere mağarada yedi yarasa türü tespit edilmiştir. Mağarada kış uykusuna yatan oldukça geniş bir Rhinolophus ferrumequinum kolonisi de bulunmaktadır [BUMAD 2010].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Kovantaşı Mağarası'nın çevresi; Istranca Masifi'ne ait gnayslar ile şistler ve bunların üzerine gelen Eosen killi-kumlu kireçtaşları ile Pliyosen'e ait kil; kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Mağara; gnaysların hemen üzerinde bulunan Eosen killi-kumlu kireçtaşlarında; belirgin bir fay hattında; yerköprü şeklinde gelişmiştir. Kovantaşı Mağarası; damlataş yönünden son derece fakirdir. Mağarada; suyun fiziki aşındırması sonucu oluşmuş yapılar (küçük devkazanları; cilalanmış yüzeyler; aşınım markaları vb.) vardır. Mağaranın genişliği 3-10 m; tavan yüksekliği ise 2-7 m kadardır. Yan galeriler ise daha dar ve basıktır.

Notlar:

Vize'nin 29 km kuzeydoğusundaki Kışlacık Köyü'nün 3 km kuzeybatısındaki Kovantaşı Deresi'nin üst kenarında yer alır. Kışlacık-Kızılağaç köyleri arasındaki yol mağaranın hemen üstünden geçer.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok