Koyunbaba

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

15 m.

Uzunluk:

532 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaradaki en belirgin canlı topluluğu yarasalardır. Büyük bir koloni oluşturan ve hemen hemen mağaranın her tarafında bulunan yarasalar; ana girişin biraz ilerisindeki küçük odacıklarda ve büyük çöküntü salonunda daha da yoğunlaşmıştır. Buna bağlı olarak da bu kesimlerde guano yığınları oluşmuştur.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Koyunbaba; Eosen kireçtaşında; belirgin bir fay hattı üzerinde oluşmuş fosil bir mağaradır. Üç girişi olan mağaranın ana girişi vadiden 20 m yüksekte; ikinci giriş ana girişe oranla +13 m ve üçüncü giriş ise +5.5 m yüksektedir. Başlangıçta kuzeybatı-güneydoğu yönünde gelişen mağarada; orta kesim ikinci girişin olduğu yerden itibaren yön değiştirip; kuzey-güney doğrultusunda oluşum göstermektedir. Yön değiştirdiği yerde genişliği 50x60 m; tavan yüksekliği 30 m'yi bulan büyük bir çöküntü salonu gelişmiştir.

Notlar:

Kırklareli'nin 15 km güneybatısında bulunan Koyunbaba Köyü'nün 3 km kuzeyinde; Kayalı Barajı'ndan gelen Teke Deresi'nin sağ yamacında yer alır. Kırklareli'nden Kayalıköy'e giden yolun 9. km'sinde; Teke Deresi'nden Koyunbaba'ya ayrılan stabilize yolun üzerindedir.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Mağara MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok