Koyunyatağı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

65 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Mağaranın çevresini iyi tabakalanmış; yoğun bir şekilde karstlaşmış çok saf Kretase yaşlı kireçtaşları oluşturmaktadır [Güldalı et al. 1982b:2].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok