Kozmandağı

Konum Yanlış

Tipi:

Doğal

Derinlik:

11 m.

Uzunluk:

20 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yaylacık Mağarası ile birlikte; Kumlu (Elekçi) Çayı ve onun kolu olan Karakucak Dere ve kolları tarafından derince yarılarak parçalanan bir bölgede yer alır. Yaylacık Mağarası ile aynı yükseltide (645 m) bulunan ve aynı sistemin parçası olan Kozmandağı Mağarası; -7 metrelik kuyu şekilli inişi olan; daire biçiminde tek bir salondan meydana gelmiştir. Tavan yüksekliği 5-6 m; genişliği de 10x8 m olan bu salonun içi blok; moloz ve toprakla kaplıdır. Gelişimini tamamlamış; geçit konumlu; fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok