Küçük Kalaslı

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

17 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada; yumuşakçalar ve mağara sinekleri vardır. Buna karşılık yarasaya rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Küçük Kalaslı Mağarası'nın çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir.

Notlar:

Saray İlçesi'nin 8 km kuzeybatısında bulunan Küçük Kalaslı Mağarası; Ayvacık (Ergene) Deresi'nin hemen kenarında; Yanosman Tepe'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinden hemen içerde bulunan Kavacık Köyü'nden veya Saray-Ayvacık Köyü yollarıyla gidilebilir. Kavacık ve Ayvacık Köyleri'ni birbirine bağlayan ve Ayvacık Deresi'nin içinden geçen yol; mağaranın hemen önünden geçmektedir. Horataşı Mağarası'nın hemen yanında yer alır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Gelişimini tamamlamış geçit konumlu fosil bir mağara olan Küçük Kalaslı Mağarası; Pliyosen'in karakteristik bir şeklidir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde menderesler çizerek akan paleo Ayvacık Deresi'nin gelişimine uygun olarak doğu-batı yönünde gelişen mağara; Kuvaterner hareketleri sonucu meydana gelen morfolojik gençleşme ile parçalanarak yüzeye çıkmıştır. Mağaranın iki girişi vardır. İkinci girişi blok ve molozlarla kaplanmıştır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok