Külçeini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

35 m.

Uzunluk:

167 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Az sayıda yarasa dışında belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Üst Permiyen Trias yaşlı Derbent Kireçtaşları'nda birbirini kesen kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney yönlü iki fay üzerinde gelişmiştir. Genişliği yer yer 18 m'yi; tavan yüksekliği 5 m'yi bulan ana galerinin tabanı toprak; moloz ve iri çöküntü blokları ile kaplıdır. Fayların kesişme noktasında ise; mağara daire şekilli bir salona dönüşmektedir. Mağaranın en derin yeri olan (-35 m) bu girinti şeklindeki galerilerde sarkıt; dikit; sütun ve duvar damlataşları gelişmiştir. Diğer bölümlerde oluşum pek görülmemektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok