Kurtbekir


Tipi:

Doğal

Derinlik:

25 m.

Uzunluk:

360 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Kireçtaşları içinde KD-GB yönlü bir fay üzerinde gelişen düden konumlu yarı aktif bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kireçtaşlarının çatlak sistemine bağlı olarak kafesli bir yapısı olan ve keskin dirsekler çizen mağara; başlangıçta KB-GD; daha sonra da fayı izleyerek KD-GB yönünde uzanır. Mağara girişe göre -25 metrede bulunan bir sifonla sona erer. Bu ikinci bölümde mağara iki katlıdır. Hemen hemen aynı yönde uzanan fosilleşmiş ikinci kat; ana galeriden 7.5-15 m yukarıda yer alır. Mağaranın genişliği 1-6; tavan yüksekliği ise 0.5-10 metreler arasında değişir. Tabanı kum; çakıl; moloz ve bloklarla kaplı olan ve su aşındırma yapılarının yaygın olduğu mağarada damlataş çökelleri yok denecek kadar azdır. İçinde yağışlı dönemlerde yüzeyden gelen sularla debisi artan bir yeraltı deresi bulunan mağarada küçük gölcükler oluşmuştur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok