Kurtdere


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

10 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kurudere Mağarası; Kızıldere'nin doğu üst yamacında yer alır. Mağaranın giriş ağzı (604 m) ile dere tabanı arasında 190 m yükselti farkı vardır. Yatay olarak gelişmiş; düden konumlu küçük bir mağaradır. Tabanı kum; çakıl ve molozla kaplı olan mağaranın genişliği 2-8; tavan yüksekliği ise 1-5 metreler arasında değişir. Duvarlarında yer yer duvar damlataşları gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok