Kurudere


Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

41 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Karstlaşmaya son derece uygun olan otokton Kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. Az eğimli fosil ve kuru bir mağaradır. Büyük ölçüde yatay olmakla birlikte yer yer basamaklanma görülmektedir. Hidrolojik olarak 'kaynak mağara' durumundaki mağara; günümüzde aktivitesini yitirerek fosilleşmiştir. Damlataş oluşumları mağarada görülmez.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok