Kurul/Antik Maden Galerisi


Tipi:

İnsan Yapısı

Derinlik:

92 m.

Uzunluk:

175 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Antik dönemde muhtemelen bakır veya kurşun çıkarmak için kazılmış yapay bir mağaradır. Yaklaşık 45 dereeclik bir eğimle açılan; 2.5 m yüksekliğinde; 5 m genişliğindeki galerinin girişe göre -92 metrede bulunan son noktasını yüksek tavanlı bir bölüm oluşturur. Bu bölüm çökmeler sonucu kapanmıştır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok