Kurumeşe


Tipi:

Doğal

Derinlik:

0.5 m.

Uzunluk:

107 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Kurumeşe Mağarası; doğu-batı yönünde yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Mağaranın gelişiminde kireçtaşı tabakalarının doğrultusu ile çatlak sistemi etkili olmuştur. Bu nedenle mağaranın uzanımında keskin dirsekler ile girinti ve çıkıntılar görülür. Genişliği 2-6; tavan yüksekliği 0.5-4 m arasında değişen Kurumeşe'nin içinde devamlı akışı olan bir yeraltı deresi mevcuttur. Mağaranın tabanında özellikle keskin dönüşlerin olduğu dirseklerde kum ve çakıl adacıkları yer alır. Buna karşılık az sayıda sarkıt ve dikit dışında belirgin damlataş oluşumları yoktur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok