Kuz


Tipi:

Doğal

Derinlik:

17.5 m.

Uzunluk:

224 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Genişliği 2-16 m; tavan yüksekliği 1-20 m arasında değişen mağaranın orta ve son bölümleri; görünümleri son derece güzel her türden damlataşlar (sarkıt; dikit; sütun; duvar ve örtü damlataşları; damlataş havuzları vb.) ile kaplıdır. Ana galerinin son bölümlerinde ise kalın bir kum ve çakıl yığını bulunmaktadır. Bu kesimler; mağaranın en derin noktalarıdır. Buna karşılık bu depoların yanından ayrılan yan kolun son noktası; girişten +10 m yukarıdadır. Akarsu yatağından 300 m yukarıda bulunan Kuz; hidrolojik olarak askıda (vadoz kuşak) kalmış; fosil bir mağaradır. Bu nedenle yağışlı dönemlerde tavandan damlayan veya yan duvarlardan sızan sular dışında bütünüyle kurudur. Bu sular; ana galerinin son bölümünde küçük gölcükler oluşturmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok