Mağara Köyü (Söğütlü)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

22 m.

Uzunluk:

470 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Yüksek tavanlı Havuzlu Galeri'nin bazı bölümlerinde az sayıda yarasa yaşamaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA BÜMAK (10 Nisan 1995)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Bölgenin en uzun mağarasıdır. Sakarya Nehri'nin denize dökülmeden önce oluşturduğu son boğazın (Mağara Boğazı) batı kenarında yer alan Söğütlü Mağarası; doğu-batı yönlü belirgin bir fay üzerindedir. Yatay olarak gelişen ve dört belirgin gelişim katından meydan gelen Söğütlü Mağarası yaklaşık doğu-batı yönünde uzanır. Son iki bölümü iki kola ayrılır. Bu kollardan birinin girişe göre son noktası +22 m; diğerinde ise +22.5 m de yer alır. Mağaranın genişliği 1-8 m; tavan yüksekliği ise 1.5-20 metreler arasında değişir. Mağaranın kuzeydoğuya bakan kum ve çakıl ile tıkanmış dar bir girişi vardır. Gerisinde; derinliği 1-1.5 m; uzunluğu 25 m olan bir gölün oluşmasına neden olan alüvyal set; daha sonra kazılmış ve insanların rahatlıkla geçmesini sağlayacak bir yüksekliğe indirilmiştir. Bu kısmın sonunda yüksekliği 4 m olan; bir damlataş köprüsü yer alır. Mağara bu köprüden sonra devam etmektedir. Buna karşılık köprünün altında bir başka galeri daha vardır. Damlataş Köprüsü'nden sonra mağaranın ana galerisi başlar. Arka arkaya çok sayıda damlataş havuzlarından meydana gelen bu bölüm; mağaranın en yüksek tavanlı (yer yer 20 m) bölümüdür. Bu bölümün üst kesimlerinde elips şekilli tavan ve bunun altında da birikim taraçaları bulunur. Kalınlığı 2 m yi bulan kum; çakıl ve molozlardan oluşan birikim taraçaları iki farklı yükseltide gelişmişlerdir. Tavan ve yan duvarları sarkıt ve duvar damlataşları gelişen Havuzlu Galeri'nin tabanı dikit ve damlataş havuzları ile kaplıdır. Yüksek tavanlı Havuzlu Galeri; son havuzdan sonra ikiye ayrılır. Ana galeri tabanından 3 m yukarıda bulunan ve güney-güneydoğuya doğru gelişen bölüm; askıda kalmış Fosil Galeri'dir. Tabanı yer yer su birikintileri ve çamur ile kaplı olan Fosil Galeri'nin son noktası girişe göre 420 m de yer alır ve içerisi zengin damlataşlar ile kaplıdır. Buna karşılık batı veya güneybatıya doğru devam eden ana galeri belirgin bir yapı ve gelişim şekil değişikliğine uğrar. Dev bloklar ile kaplı olan bu bölüm; siyah ve yeşil renkli kireçtaşları içinde gelişmiştir. Çöküntü Galerisi; son bölümünde iki kola ayrılır. Bunlardan Aktif Güney Galerisi; ana galerinin devamı şeklinde uzanır ve kapalı bir sifonla sona erer. Son noktası girişe göre +22 m de bulunan bu galerinin tabanı kum ve çakıl yığınları ile kaplıdır. Buna karşılık kuzeye giden kol daha dardır. Kum ve çakıl yığınları ile kaplı olan bu yarı aktif Kuzey Galerisi'nde küçük bir yeraltı deresi mevcuttur ve son noktası girişe göre +22.5 m de yer alır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Delta - Bülten


Gözlemler 0

Gözlem Yok