Manasır Düdeni (Sorkun)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

368 m.

Uzunluk:

-

Sıcaklık:

18.00 C°

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

MTA araştırmasında; büyük bir çöküntü dolininin tabanında yer alan düdenin derinliği; kireçtaşlarının kalınlığına bağlı olarak -368 m'yi bulmaktadır. Düden; -130 m'de dirsek yaparak yaklaşık 240 m'lik dikey bir inişle bitmektedir.

Notlar:

Çok ciddi taş düşme tehlikesi var. Özellikle ikinci inişten önlem almadan inmek ölüm garantili. İnişin önünde 10m'den uzun çarşak var.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

2000 yılında MTA tarafından araştırılmış ancak haritası çizilememiştir. Daha sonra HÜMAK tarafından araştırmasına devam edilen mağara - 368 m'de son bulmuştur.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok