Mayıslar


Tipi:

Doğal

Derinlik:

107 m.

Uzunluk:

356 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

Mağaranın yatay girişinden girildiği taktirde iki inişi var ilk iniş için 30 ikinci iniş için 15m ip yeterli. Boltlanmış durumda. Eğer dikey girişten bacadan girilecekse baca için yaklaşık 40m ip gerekli. Bacanın başındaki kayada bolt var.

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

Sarıyar Karmaşığı (İzmir-Ankara Karmaşığı) üzerinde yer alan Bilecik Kireçtaşları içinde bulunan mağara; dikey-yarı dikey olarak gelişmiş bir düdendir. Birbirine yakın iki girişi vardır; biri -5 m'lik kuyu şeklindedir. 2-12 m arasında değişen toplam 5 dik inişi vardır. Mağara dar fakat yüksek tavanlı ve eğimli galerilerden oluşmaktadır. Gelişimini tamamlayamamış bir fosil düden mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok