Mürüvetler

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

204 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Permiyen yaşlı kristalize kireçtaşı veya mermerleri içinde gelişmiştir. Kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Bazı bölümlerde duvar damlataşları ile sütunlar gelişmiştir. Genellikle bütün mevsimler kurudur.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok