Osman'in Mağarası


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

14 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

içerisinde bir canlıya rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase yaşlı kireçtaşları içerisinde dikey olarak gelişmiş bir mağaradır. Kurudur

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok