Pancarlık


Tipi:

Doğal

Derinlik:

30 m.

Uzunluk:

48 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın orta bölümünde az sayıda yarasaya rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase kireçtaşlarında gelişmiş; fosil bir mağaradır. Mağaraya -6 m'lik dik bir bacadan girilmekte ve buradan büyük bir salona ulaşılmaktadır. Mağara içinde yer yer sarkıt; dikit ve sütunlara rastlanmaktadır. Vadoz zonda gelişmiş olan mağara tamamen kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok