Papazkayası


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

149 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasaya rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından 1982 yılında araştırılmıştır.

Morfoloji:

Tümüyle Kuzey-Güney doğrultusundaki bir yarık boyunca Antalya travertenleri içinde gelişmiştir. Antalya travertenleri ortalama olarak 250-300 m kalınlığında; tümüyle Kuvaterner; muhtemelen; Pleistosen boyunca gelişmiştir. Belli başlı 3 büyük ve birkaç küçük sekiden oluşan travertenler geniş düzlükler halinde uzanır. Travertenlerin en düzenli gelişmiş iki basamağından birisi; ortalama 40 m yüksekliğindeki kıyı falezleridir. Mağaranın girişi bu falezin alnında yer alır. Mağara içinde sarkıt; dikit ve sütunlar yok denecek kadar azdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok