Patlaksu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

-

Sıcaklık:

-

Fauna:

: Mağarada iki semender görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara; geçirimsiz kayaların arasında yer alan kireçtaşları içinde gelişmiştir.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kızıldere'nin tabanından 4 m yukarıda (deniz düzeyinden 300 m yukarıda) giriş ağzı bulunan Patlaksu; yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu; aktif bir mağaradır. Mağaranın genişliği 2-5; tavan yüksekliği ise 0.5-6 metreler arasında değişir. Buna karşılık; orta kesimden GB'ya ayrılan bir kol ise daha dar ve basıktır. Bu küçük kolun son noktası; girişe göre +2 metrede yer alır. Giriş ağzı Kızıldere'ye bakan Patlaksu Mağarası'nın tabanı topra; kum; çakıl ve molozlar ile kaplıdır. Damlataş birikimi yok denecek kadar az olan mağaranın içinden yaz-kış belirgin bir akışı olan yeraltı deresi geçer. Mağaranın sonunda yer alan kapalı sifondan çıkan bu yeraltı deresi bir süre mağaranın içinde aktıktan sonra giriş ağzına yakın kesimdeki ikinci sifondan mağarayı terk eder.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok