Pestilin

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

105 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Pestilin mağarasında arkeolojik malzeme bulunmamaktadır. Kış uykusuna yatmış iki tane Rhinolophus hipposideros dışında yarasa kolonisine rastlanmamıştır. Beş tanesi Arachnida sınıfından Harpactea babori, Phalangium opilio ve Mesoiulus kosswigi içeren toplam altı omurgasız türü bulunmuştur [BUMAD 2010]. Mağaranın son ve orta bölümlerinde mağara kelebekleri, giriş kısmında ise sinekler bulunmaktadır [Nazik et al. 1998a:83-86].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Pestilin Mağarası; Istranca Masifi'ne ait Paleozoik gnaysları üzerinde bulunan Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'nda gelişmiştir.

Notlar:

Vize İlçesi'nin 10 km güneydoğusundaki Evrenli Köyü'nün 12 km kuzeydoğusunda bulunan Pestil Mağarası; Kazandere'nin önemli bir kolu olan Yenesu (Kuru) Deresi'nin Moloz Mevkii'nin güney kenarında yer almaktadır. Mağaraya; Evrenli ve Balkaya köyleri arasındaki yoldan gidilmektedir. Balkaya Köyü'ne daha yakın olan mağaranın yakınına; Kurudere'ye kadar yol vardır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olan Pestilin Mağarası; kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Genişliği 2-5 m; tavan yüksekliği 0.5-5 m arasında değişen bu mağaranın tabanı kalın bir fosil toprak; çakıl ve molozlarla kaplıdır ve bütünüyle yatay olarak gelişmiştir. Altında bulunan geçirimsiz birimler nedeniyle; Kuvaterner gençleşmesine ayak uyduramayan mağarada damlataş oluşumlarına rastlanmaz.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok