Peynir Deliği


Tipi:

Doğal

Derinlik:

19 m.

Uzunluk:

74 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından 1982 yılında araştırılmıştır.

Morfoloji:

Kabaca kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir çatlak sisteminin erimelerle genişlemesi sonucu oluşmuştur. Tabanı büyük kaya bloklarla kaplıdır. Mağara güney ucunda bir sifonla son bulmaktadır. Sonbaharda mağara ısısı 17 derecedir. Mağara ağzının büyük olması nedeniyle ısı açık havaya bağlantılı olarak değişmektedir. Mağara içinde sarkıt; dikit ve sütunlar gelişmiştir. Çevredeki tabii güzellikler ve tarihi ören yerleri mağarayı turizm açısından çekici kılmaktadır.

Arkeoloji:

Mağaranın 75 m kuzeyinde Bizans Dönemi'ne ait olduğu düşünülen duvar ve mezar kalıntılar vardır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok