Peynirkuyu

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

40 m.

Uzunluk:

332 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Sulu bir mağara olan Peynirkuyu'da girişe yakın kesimlerde birkaç yarasaya rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara dar ve çoğu yerde alçaktır. Yarı aktif olan mağaranın menderesli bir uzanımı vardır. Tabanında çakıl ve kum adacıkları ile fazla derin olmayan gölcükler geniş yer kaplamaktadır. Son bölümde ise 10 m'lik dik inişten sonra daha büyük bir göle ulaşılmaktadır. Bu göl kapalı bir sifonla sona ermektedir. Bu sular 70-80 m aşağıda Kocadere kenarında yeniden açığa çıkmaktadır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok