Şabanın Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

46 m.

Uzunluk:

107 m.

Sıcaklık:

16.00 C°

Fauna:

Ana galeriden mağaranın sonuna doğru darala girdikten sonraki kısımda yerde turuncu renkli mikrorganizma kolonileri var.

Döşeme Malzemesi:

10m ip dikey giriş için yeterli, bolta gerek yok mağaranın etrafı ağaçlarla çevrili.

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

Mağaranın sonundaki küçük odanın tabanında sifon var, sifonun üstü çamurlu yapraklarla kaplı. Daraldan geçtikten sonra o odaya atlamayın.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Girişi -6 m'lik kuyu şeklindedir. Daha sonra eğimli bir tabanla girişe göre -46 m'de sona erer. Taban başlangıçta moloz ve bloklar; sonlara doğru kum; çakıl ve moloz ile kaplıdır. Daralan son kesim ise içi su ile dolu kapalı bir sifonla sona ermektedir. Bu bölümde yer yer küçük gölcükler oluşmuştur. Yarı aktif bir düdendir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok