Saklısu Düdeni

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

34 m.

Uzunluk:

75 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Saklısu Mağarası çevresi; Istıranca Masifi'ne ait Paleozoik milonoitik gnaysları ile bunların örtüsü konumundaki Triyas şistleri ve en üstte de Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir.

Notlar:

Tekirdağ'a bağlı Saray İlçesi'nin 13 km kuzeydoğusundaki Bahçeköy'ün 5 km kuzeybatısında bulunan Saklısu Mevkii'nde yer almaktadır. Mağaraya; Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki Bahçeköy'den gidilmektedir. Bahçeköy'den Saklısu'ya giden yol mağaranın yakınına kadar gitmektedir. Ceneviz Mağarası'nın 1 km doğusundaki bir kireçtaşı sırtının üzerinde yer alır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

: Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğu için bütün mevsimler kurudur. Ancak mağaranın hemen önündeki düdene girerek Ceneviz Mağarası'na ulaşan yeraltı deresi; muhtemelen bu mağaranın altından geçmektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok