Salur


Tipi:

Doğal

Derinlik:

74 m.

Uzunluk:

121 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Üst Trias yaşlı kireçtaşları içerisinde belirgin bir yarık üzerinde derinliğine gelişmiştir. Mağaranın sonunda bir yeraltı deresi vardır. Oluşum yönünden zengindir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok