Sarıkaya


Tipi:

Doğal

Derinlik:

35 m.

Uzunluk:

591 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde çok sayıda yarasa yaşamaktadır. Özellikle üstteki fosil katta büyük koloniler oluşturan yarasaların gübreleri tabanda önemli bir kalınlığa ulaşmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir fay üzerinde; Sömdiken mermerleri içinde gelişmiştir. Dar geçitlerle birbirine bağlanan üç galeri ve üç kattan oluşmuştur. Farklı yükseklite iki girişi vardır. Oluşum açısından zengin olan mağarada; sarkıt ve dikitler genelde siyah ve kahverengidir. Tavan yüksekliği 1-15 m arasında değişen mağarada çok sayıda iniş çıkış vardır.

Arkeoloji:

Dere yatağına yakın ve korunaklı bir bölgede girişleri bulunan mağara; tarihöncesi ve tarih çağlarında insanlar tarafından kullanıldığını gösterir buluntu ve şekillere sahiptir. Özellikle üst katta ve girişin önünde yoğunlaşan kalıntılar arasında çakmaktaşı yongalar; seramik ve tuğla parçaları ile insan kemikleri çoğunluktadır. Ayrıca yine bu fosil katın girişindeki salonlarda korunmuş kalın bir kültür toprağı yer alır.

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok