Selimin

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

140 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın en karakteristik canlı topluluğu yarasalardır. İkinci bölümde büyük koloniler halinde yaşayan yarasaların gübrelerinde yoğun bir guanobi varlığı gelişmiştir. Mağaranın girişinde ise kurbağalar görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Yenesu Mağarası çevresi altta; Istranca Masifi'ne ait gnayslar ve Trias şistleri ile bunlar üzerinde bulunan Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Kaynak konumlu fosil bir mağaradır.

Notlar:

Vize İlçesi'nin 20 km kuzeydoğusunda bulunan Selimin Mağarası; Kazandere'nin önemli bir kolu olan Yenesu Deresi'nin yukarı bölümünde yer alır. Evrenli-Balkaya arasındaki yoldan; Kalınkoru Mevkii'nde güneye ayrılan orman yolu Yenesu (Saklısu) Dere'ye kadar iner. Buradan Saklı Deresi'nin karşı yamacında bulunan mağaraya sık ormanlık bir alandan 15 dakikalık yürüyüşle varılır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

: Tabanında kalın bir fosil toprak; çakıl-kum ve moloz bulunan mağaranın ilk bölümü ile ikinci bölümünün son kesiminde yoğun damlataş şekilleri vardır. Sarkıt; dikit; sütun ve duvar damlataşlarından oluşan bu şekillerin gelişimleri durmuştur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok