Şerbetpınarı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

99 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasa bulunmaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır. Bulgular:

Morfoloji:

Doğu-batı yönünde uzanan mağara geçit şeklinde gelişmiştir. En batı ucunda -4 m lik kuyu şekilli dar bir girişi olan Şerbetpınarı Mağarası; çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara (gençleşme ve derinleşme profilleri; belirgin dikitler; farklı dönemde oluşmuş damlataşlar...) sahiptir. Ancak kireçtaşlarının altında erimesiz kayaların bulunması nedeniyle askıda kalmıştır. Tabanı yoğun şekilde çöküntü blokları ile kaplı olan Şerbetpınarı; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Mağara geçit konumlu (belirgin bir giriş ve çıkışı olmayan) geliştiğinden dolayı; orta kesiminden derinleşmiştir. İçi sarkıt; dikit; sütun ve duvar damlataşları ile kaplıdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok