Seycağızı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

14 m.

Uzunluk:

33 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1980 yılında araştırılmıştır. MTA raporda mağara uzunluğunu 33 m belirtilmiştir.

Morfoloji:

Mağara Jura-Kretase kireçtaşları içinde yer almaktadır. Mağara içinde yan duvarlarda sarkıt; dikit ve mağara incileri mevcuttur. Tamamıyla kuru bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok