Sığırini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8 m.

Uzunluk:

270 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içinde ana galeride ve doğuya ayrılan kolda çok sayıda yarasa görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

: MTA tarafından 1992 yılında araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase kireçtaşları içinde gelişmiş fosil bir mağaradır. Gelişimi tamamıyla duran mağaranın içinde çok zengin oluşumlara rastlamak mümkündür. Özellikle sütunlar birçok yerde ana salonu parçalara ayırarak yan salonlar oluşturmuştur. Doğuya doğru uzanan ince ve dar galerinin sonu mağaranın en derin noktasıdır (-8 m). Sağ ve sol bölümler blok ve molozlarla kaplı olmasına rağmen orta kesimler guano; toprak ve çamurla örtülüdür. Mağaranın girişi ana galeriye göre dar ve alçaktır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok