Sıtmasuyu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5.4 m.

Uzunluk:

135 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

Sıtmasuyu Mağarası karstlaşma ve mağara gelişimine uygun Jura yaşlı kireçtaşlarında gelişmiştir. Araştırması yapılan bölümü ile mağara, kırık sistemlerinin makaslama bir zon oluşturduğu alanda, hakim yön KB-GD olmak üzere bu doğrultu ve dik yönde (KD-GB), kırık sistemlerine bağlı gelişmiştir. Giriş yönü KD-GB olan mağaranın ana galeri uzanımı ise buna dik yönde KB-GD doğrultusundadır. Toplam uzunluğu 135 m olan mağaranın en derin ve en yüksek noktaları arasındaki ölçülebilen toplam kot farkı 13.5 m'dir. Günümüzde fosil konumda olan mağarada, mevsimsel yağışlara bağlı, yüzeyden sızan suların etkisi ile, derinliği yer yer 0.5 m'yi bulan gölcükler oluşmuştur. Genişliğinin ve tavan yüksekliğinin yer yer 3 m'ye ulaştığı mağarada, ortalama tavan yüksekliği 1.5 m'yi geçmemektedir. Basamakla çıkılan bir ağızla başlayan mağara, KD-GB doğrultusunda uzanan ve yaklaşık 15 m uzunluğunda, eğimli bir koridordan sonra iki bölüme ayrılmaktadır. Basamakla (-5 m) inilen birinci bölüm; tabanı bloklarla kaplı olan mağaranın en geniş bölümüne (5x4x5) açılmaktadır. Buradan mağaranın sarkıt, dikit, duvar damlataşı ve benzeri çökellerle kaplı olan ve KD-GB doğrultusunda uzanan en süslü bölümüne ulaşılmaktadır (3 m genişlik, ortalama 2 m tavan yüksekliği). Yine buradan tavan yüksekliğinin 1 m'nin altına düştüğü ve aynı doğrultuda uzanan, dikit ve sütunlarla kaplı bölüme gelinmektedir. Bu bölümün ulaşılabilen son kısmının sütun yapıları ile kaplı olması, mağarada daha fazla ilerlemeyi olanaksız hale getirmiştir. Mağaranın giriş koridorundan sonraki ikinci bölümü de, KB-GD doğrultusunda uzanan ve birbirlerine bu doğrultuyu dik yönde (KD-GB) kesen bir koridorla bağlanan iki bölmeden oluşmaktadır. Mağaranın birinci bölümüne göre daha dar ve alçak olan bu kol da yine yer yer mağara çökeline (dikit, sarkıt, sütün, taban akmataşı) ve gölcüklere (derinlik 0.5 m) rastlanmaktadır. Son bölümü de yine yer yer dikit ve sütunlarla kaplı olan kol, büyük olasılıkla alt kollarla bağlantı oluşturabilecek bir çöküntü ile sonlanmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok