Soğucak

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

40 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağara; bölgede geniş bir alanda yüzeylenen Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları içinde gelişmiştir. Mağaranın bulunduğu kesimlerde tebeşirli bir yapı gösteren kireçtaşlarının güneyinde Miyosen ve Pliyosen'e ait kırıntılar yer alır.

Notlar:

Vize'nin 15 km kuzeybatısındaki Soğucak Köyü'nün hemen içinde bulunan mağara; derin gömülü vadilerle bölgeyi parçalayan aynı adlı derenin sağ üst yamacında yer alır. Vize-Pınarhisar arasındaki 24 km uzunluğundaki yolun hemen hemen ortasından ayrılan 2 km'lik yol ile köye ve mağaraya ulaşır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Davalıpınar Deresi tabanından 25-30 m yukarıda bulunan Soğucak; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Tek bir odadan oluşan ve yatay olarak gelişen mağaranın tabanında çakıl ve kumla karışmış kalın bir toprak tabakası yer alır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok